Základní anglická slovíčka a fráze VII.

14.10.2013 12:13

Základní anglická slovíčka a fráze VII.

dnes = today
Dobrá., V pořádku. = OK.
dopis = letter
S pozdravem = Best wishes
hloupý, pošetilý = silly
jejich = their
kde = where
kdo = who
Miluji tě., Mám tě rád. = I love you.
na shledanou = goodbye
obávat se, bát se = be afraid
Odkud jsi? = Where are you from?
ona = she
on = he
oni, ony, ona = they
píseň = song
Podívejme se. = Let's have a look.
program = programme
prosím = please
příjemný, milý = nice
silnice, cesta = road
táta, tatínek = Dad
třída (místnost) = classroom
velmi = very
zahrada = garden