Hodiny anglicky

Určování času v angličtině

Jak určit hodiny anglicky? Čas je v angličtině rozdělen na dva dvanácti hodinové cykly. Od půlnoci do pravého poledne označujeme jako A.M. (z latinského Ante Meridiem - před polednem) Od dvanácté hodiny polední do půlnoci zase používáme zkrátku P.M. (Post Meridiem - po poledni).

Př: 

9:00 - nine A.M.

11:00 - eleven A.M.

14:00 - two A.M.

18:25 - six twenty-five P.M.

Pokud se chceme dotázat na hodiny anglicky, můžeme se zeptat následovně:

What's the time? nebo What time is it?

Více o hodinách v angličtině