Anglické vtipy

Anglické vtipy 4

25.01.2014 18:03
1. Boss to manager:How many people work in your department? Manager: About half of them, sir Překlad: Šéf k manažerovi: Kolik lidí pracuje ve vašem oddělení? Manžer: Asi polovina, pane.   2. "Waiter, waiter, there´s a fly in my soup." "Don´t worry,sir. He won´t eat much." Překlad:  "Pane...

Anglické vtipy 3

25.01.2014 17:57
1. Employer: You´re fired! Employee: But I haven´t done anything! Employer: That´s why I´m firing you. Překlad: Zaměstnavatel: Máte padáka! Zaměstnanec: Ale vždyt jsem nic neudělal! Zaměstnavatel: Proto vás vyhazuji.   2. How can you make a headmaster laught on New Year´s Day? Tell him a joke...

Anglické vtipy 2

25.01.2014 17:43
1. "Waiter,waiter, my plate is damp" "No, sir. That´s the soup."  Překlad: "Pane vrchní, mám vlhký talíř!" "Na, pane. To je polévka."   2. Friend: Have you caughtanything yet? Angler: Ah yes. Friend: What: Angler: A cold Překlad: Kamarád: Už jsiněco chytil? Rybář: Ach, ano. Kamarád:...

Anglické vtipy I.

07.10.2013 13:38
A blonde, a redhead, and a brunette were all lost in the desert. They found a lamp and rubbed it. A genie popped out and granted them each one wish. The redhead wished to be back home. Poof! She was back home. The brunette wished to be at home with her family. Poof! She was back home with her...