Anglické číslovky

ZÁKLADNÍ ANGLICKÉ ČÍSLOVKY (Cardinal Numbers)


Základní anglické číslovky vyjadřují počet či množství nějakého prvku, ve většině případů jsou spojeny se jmény (pět lidí, třináct koček, dvacet letadel), mohou však stát také samostatně (šli jsme tři, bylo nás tam pět apod.). Číslovky základní odpovídají na otázku kolik?
 

1 - 10

11 - 20

21 - 30

1 - one

11 - eleven

21 - twenty-one

2 - two

12 - twelve

22 - twenty-two

3 - three

13 - thirteen

23 - twenty-three

4 - four

14 - fourteen

24 - twenty-four

5 - five

15 - fifteen

25 - twenty-five

6 - six

16 - sixteen

26 - twenty-six

7 - seven

17 - seventeen

27 - twenty-seven

8 - eight

18 - eighteen

28 - twenty-eight

9 - nine

19 - nineteen

29 - twenty-nine

10 - ten

20 - twenty

30 - thirty


 

10 - 100

100 - 1000

ostatní

10 - ten

100 - a / one hundred

101 - a / one hundred one

20 - twenty

200 - two hundred

110 -  a hundred and ten

30 - thirty

300 - three hundred

120 - a hundred and twenty

40 - forty

400 - four hundred

200 - two hundred

50 - fifty

500 - five hundred

1,001 - a thousand and one

60 - sixty

600 - six hundred

10,000 - ten thousand

70 - seventy

700 - seven hundred

100,000 - one hundred thousand

80 - eighty

800 - eight hundred

1,000,000 - a / one million

90 - ninety

900 - nine hundred

1,000,000,000 - a / one billion

100 - a / one hundred

1,000 - a / one thousand

1,000,000,000,000 - a / one trillion

 

 

ŘADOVÉ ANGLICKÉ ČÍSLOVKY (Ordinal Numbers)


Řadové anglické číslovky označují pořadí, v textu je často poznáme podle toho, že, pokud jsou vyjádřeny číslicí, píšeme za nimi tečku (např. 11. patro, Karel IV., 100. výročí). Odpovídají na otázku kolikátý?
 

1 - 10

11 - 20

1st - first

11 - eleven

2nd - second

12 - twelve

3rd - third

13 - thirteen

4th - fourth

14 - fourteen

5th - fifth

15 - fifteen

6th - sixth

16 - sixteen

7th - seventh

17 - seventeen

8th - eighth

18 - eighteen

9th - nineth

19 - nineteen

10th - tenth

20 - twenty

 

Více o číslovkách