Přísloví v angličtině

Přísloví v angličtině

07.10.2013 14:55
  1. Where there's a will there's a way. - Kde je vůle, tam je cesta. (When a person really wants to do something, he will find a way of doing it. - Když člověk něco doopravdy chce udělat, najde si cestu, jak to udělat.)   2. First come, first served. - Kdo dřív příjde, ten dříve...