Anglická konverzace: She just prattled on... - Jen žvanila o...

15.10.2013 14:38

Anglická konverzace: She just prattled on... - Jen žvanila o...

 
Marie:
Well that was a complete waste of time.
No, to byla naprostá ztráta času.
Kirsty:
You mean talking to Judie ? I saw you two chatting together just now.
Myslíš mluvit s Judie? Viděla jsem vás dvě jak se spolu právě teď bavíte.
Marie: 
Yes, she gave me the impression that she had something really important to tell me.
Ano, ona mi dala pocit, že mi musí říct něco opravdu důležitého.
Kirsty:
Didn't she ?
A ne?
Marie:
No, she just prattled on about her latest shopping expedition and her new hairdresser. Stuff like that.
Ne, ona jen žvanila o o své nejnovější nákupní výpravě a jejím novém kadeřnictví. A tak podobně.
Kirsty:
Well I suppose that's what's important to her.
No předpokládám, že pro ní to je důležité.
 
 
Prattle : To talk foolishly or childishly for a long time about something unimportant or without saying anything important
 
Example : He has learned to pay no attention to his wife's prattle.