Jazykové zkoušky ESOL

09.10.2013 12:50

Certifikace z angličtiny ESOL

  • Certifikace ESOL patří v České republice patrně k nejznámějším zkouškám z angličtiny. ESOl se zároveň řadí k světově nejuznávanějším zkouškám z angličtiny. Tyto zkoušky zaštiťuje samotná univerzita v Cambridge. 

  • Zkoušky jsou pořádány třikrát ročně – na jaře, v létě a na podzim, přičemž jsou rozděleny do dvou dnů, kdy je zvlášť testován ústní projev a ostatní části zkoušky. 

  • ESOl testuje klasické anglické dovednosti: mluvení, četba, poslech a psaní. 

  • Jazykové schopnosti jsou rozděleny do pěti úrovní od  A1 do C2.

  • Zkoušky ESOl se dělí dle náročnosti na: KET, PET, FCE, CAE a CPE.

  • Zkoušky ESOl lze skládat i v počítačové formě, díky čemuž je možné je vykonávat i mimo stanovené termíny

  • Více informací naleznete zde.