Anglické vtipy I.

07.10.2013 13:38

A blonde, a redhead, and a brunette were all lost in the desert. They found a lamp and rubbed it. A genie popped out and granted them each one wish. The redhead wished to be back home. Poof! She was back home. The brunette wished to be at home with her family. Poof! She was back home with her family. The blonde said, "Awwww, I wish my friends were here."

 

Blondýnka, zrzka a brunetka se ztratily v poušti. Našly lampu a třely ji. Z lapmy vyskočil Gin a nabídl  každé jedno přání. Zrzka si přál být zpátky doma. Šup! Byla zpátky doma. .Brunetka si také přála být doma s rodinou. ŠupByla doma s rodinou. Blondýna řekla: "Achhh, přála bych si, aby tady byly mé kamarádky."

 

Politicians and diapers have one thing in common: they should both be changed regularly… and for the same reason.

Politici a dětské pleny mají jednu společnou věc. Obojí by se mělo pravidleně měnit... ze stejného důvodu. 

 

Více na Angličtina online