Anglické vtipy 4

25.01.2014 18:03

1.

Boss to manager:How many people work in your department?

Manager: About half of them, sir

Překlad:

Šéf k manažerovi: Kolik lidí pracuje ve vašem oddělení?

Manžer: Asi polovina, pane.

 

2.

"Waiter, waiter, there´s a fly in my soup."

"Don´t worry,sir. He won´t eat much."

Překlad: 

"Pane vrchní, mám v polévce mouchu."

"Nebojte se pane, Ona toho moc nesní."

 

3.

How does a headmaste count the number of sheep in a field?

He counts the legs and divides by four.

Překlad:

Jak ředitel školy spočítá ovce na poli?

Spočítá nohy a vydělí čtyřmi.

 

4.

Cannibal: "Mummy, I don´t like my little sister."

Mother cannibal: "Well leave her on the side of your plate."

Překlad:

Kanibal: "Maminko, já nechci sestřičku."

Matka: No, tak ji nech kraji talíře."

 

Více na Angličtina online