Anglické vtipy 3

25.01.2014 17:57

1.

Employer: You´re fired!

Employee: But I haven´t done anything!

Employer: That´s why I´m firing you.

Překlad:

Zaměstnavatel: Máte padáka!

Zaměstnanec: Ale vždyt jsem nic neudělal!

Zaměstnavatel: Proto vás vyhazuji.

 

2.

How can you make a headmaster laught on New Year´s Day?

Tell him a joke at Christmas.

Překlad:

Jak se vám podaří na Nový rok rozesmát ředitele školy?

Řekněte mu p Vánocích vtip.

 

3.

Boy: What must I give you to get a kiss?

Girl: Chloroform.

Překlad:

Chlapec: Co ti musím dát, abych dostal pusu?

Dívka: Chloroform

 

4.

What goes in dry and comes out wet?

A tea bag.

Překlad:

Co jde dovnitř suché a ven mokré?

Sáček čaje.

 

Více na Angličtina online