Základní anglická slovíčka a fráze XIII.

14.10.2013 12:36

Základní anglická slovíčka a fráze XIII.

banka = bank
dějepis = History
dělat domácí úkol = do your homework
dělat, pomocné sloveso = do
hodina = clock
hodně, spousta = a lot of
jít, jet = go
jít spát = go to sleep
karate = karate
každý = every
když = when
Kolik je hodin? = What's the time?
mít rád = like
nemocnice = hospital
o = about
o víkendu = at the weekend
pošta = post office
pracovat = work
řemeslo = craft
ředitel, ředitelka (školy)= head teacher
skončit = finish
snídat = have breakfast
technologie = technology
začínat = start
5 hodin = 5 o'clock
říct, povědět = tell
nějaký, některý = some
setkat se, potkat = meet
Je čas na ... = It's time for ...
sportovat = play sports
jet autobusem = take the bus
angličtina = English
hodně = lots of
hrát na hudební nástroj = play a musical instrument
volný čas = free time
jít plavat, chodit plavat = go swimming
poštovní známky = stamps
tanec, taneční = dance
číst = read
tak = so
paní učitelko, slečno = Miss
sprchovat se = have a shower
počítačové hry = computer games
od ... do = from ... to
půl sedmé = half past 6
sbírat = collect
dívat se na televizi = watch TV
matematika = Maths