Stupňování přídavných jmen

08.10.2013 16:54

V angličtině máme tři druhy stupňování přídavných jmen:

a) pomocí přípon -er, the -est

tento způsob používáme u jednoslabičných přídavných jmen a u dvouslabičných přídavných jmen, která jsou zakončena na -Y, -OW, -ER, -EL, -LE.

Př: 

big - bigger - the biggest   -   velký - větší - největší

small - smaller - the smallest   -   malý - menší - nejmenší

 

b) pomocí opisu MORE, THE MOST

Tento způsob používáme u přídavných jmen dvou a víceslabičných

Př:

beautiful - more beautiful - the most beautiful  - krásný - krásnější - nejkrásnější

intelligent - more intelligent - the most intelligent - inteligentní - inteligentnější - nejinteligentnější

 

c) nepravidelné stupňování přídavných jmen v angličtině

good-better-the best   -   dobrý-lepší-nejlepší

well-better-the best    -    dobře-lépe-nejlépe

bad-worse-the worst  -    špatný-horší-nejhorší

little-less-the least    -     málo,malý-méně,menší-nejméně,nejmenší

much-more-the most -    hodně, více, nejvíce

far-farther-the farthest-    vzdálený-vzdálenější-nejvzdálenější