Spojení předložek a přídavných jmen

08.10.2013 17:07

Spojení předložek a přídavných jmen v angličtině

 

AT

Good at - dobrý v (něčem)

Excellent at - vynikající v

Bad at - špatný v

Shocked at - šokován (čím)

Amazed at - ohromený (čím)

Astonished at - udivený (čím)

 

OF

Proud of - hrdý na (koho)

Aware of - být si vědom (čeho)

Conscious of - být si vědom (čeho)

Accused of - obviněný z (čeho)

Tired of - být unavený z (něčeho) 

Afraid of - bát se (čeho)

Terrified of - mít hrůzu z (čeho)

Scared of - být vyděšený z

Jealous of - žárlit na

Envious of - závidět (komu co)

Nice of - hezké (od koho co)

Kind of - laskavé (ok koho co)

Suspicious of - nedůvěřivý 

Ashamed of - stydět se (za koho co)

Capable of - schopný (čeho)

Incapable of - neschopný (čeho)

Typical of - typický (čím)

Independent of - nezávislý na

Fond of - mít rád (koho,co)

 

TO

Engaged to

Married to

Similar to

Addicted to

Good to

Nice to

Cruel to

 

WITH

Fed up with

Angry with

Crowded with

Bored with

Pleased with

Disappointed with

Satisfied with

Delighted with

 

ABOUT

Angry about

Worried about

Excited about

Happy about

Nervous about

Sorry about

 

FOR

Famous for

Sorry for

Responsibile for

 

ON

Keen on

Dependent on

 

IN

Interested in