Slovosled v anglické větě

08.10.2013 17:25

Základní slovesled v anglické větě se řídí pomůckou SWOMPTSVOMPT

 

  1. Subject = podmět - na prvním místě věty by měl být podmět, tedy to, o kom či o čem vlastně mluvíme.
  2. Verb = sloveso - za podmětem je vždy sloveso, pokud se sloveso skládá z více částí, potom jsou zde všechny části.
  3. Object = předmět - za slovesem může následovat jeho předmět, buď přímý, nebo nepřímý. Pokud má sloveso dva předměty, platí zde další pravidla.
  4. Manner, Place, Time = příslovečné určení způsobu, místa, času - na konci věty bývají příslovečná určení a to v tomto pořadí: 1) způsob (manner), 2) místo (place), 3) čas (time).