Přísloví v angličtině

07.10.2013 14:55

 

1. Where there's a will there's a way. - Kde je vůle, tam je cesta.

(When a person really wants to do something, he will find a way of doing it. - Když člověk něco doopravdy chce udělat, najde si cestu, jak to udělat.)
 

2. First come, first served. - Kdo dřív příjde, ten dříve mele.

(The first in line will be attended to first. - Ten kdo je v první linii, ten dostane první)

 
3. An idle brain is the devil's workshop. - Nečinný mozek je ďáblová dílna.
 
4. As you sow, so you shall reap. - Jak zaseješ, tak sklidíš.
 
(One will either enjoy or suffer the consequences of his earlier actions or inactions. - Každý ponese následky své dřívější činnosti)
 
5. Barking dogs seldom bite. - Štěkající pes nekouše.
 
(Those who make loud threats seldom carry them out. - Ten, kdo hlasitě vyhrožuje, málokdy své hrozby provede.)
 
6. Better late than never. - Lepší poudě, než nikdy.
 

Více na Angličtina online

https://www.youtube.com/watch?v=pz0ebvpf9FY&list=LLUOIyDXVMXn_r5Ei50MsY5Q