Podstatná jména - počitatelnost

19.09.2013 15:19

a) počitatelná

Počitatelná podstatná jména tvoří jednotné i množné číslo. V jednotném čísle musí být u těchto jmen člen -a nebo -the. Podstatná jména se mohou používat s číslovkou. 

Př:

a boy - nějaký chlapec

the boy - ten chlapec

some boys - nějací chlapci

the boys -ti chlapci 

a few boys - pár chlapců

few boys - málo chlapců

a lot of boys - spousta chlapců

many boys - hodně chlapců

 

b) nepočitatelná

Nepočitatelná podstatná jména existují pouze v jednotném čísle. Jsou bez členu -a. Nemohou se používat s číslovkou. Mezi nepočitatelná podstatná jména patří třeba látková podstatná jména (voda-water, krev blood, cukr-sugar) nebo abstraktní podstatná jména (láska-love, práce-work, čas-time, hudba-music).

Př:

some wine - nějaké víno

the wine - to víno

a little wine - trochu vína

little wine - málo vína

a lot of wine - spousta vína

much wine - hodně vína

 

Pokud chceme vyjádřit u nepočitatelných podstatných jmen určité množství, použijeme výrazy jako:

AN ITEM OF, A PIECE OF, A BOTTLE OF, A KILO OF, ATD.