Podstatná jména a množné číslo

18.09.2013 16:08

Množné číslo v angličtině tvoříme buď pravidelně nebo nepravidelně.

a) pravidelně

příponou -s

Př: student - students

příponou -es po sykavkách a u některých podstatných jmen zakončených -o

Př:

watch - watches - hodinky

potato - potatoes - brambory

hero - heroes - hrdinové

 

b) nepravidelně

man - men - muž, muži

woman - women - žena, ženy

tooth - teeth - zub, zuby

mouse - mice - myš, myši

chil - children - dítě, děti

 

c) f se mění na v

wife - wives - manželka, manželky

hlaf - halves - polovina, poloviny

knife - knives - nůž, nože

wolf - wolves - vlk, vlci

 

d) množné číslo je stejné jako jednotné

fish - ryba, ryby

sheep - ovce, ovce

series - řada, řady

salmon - losos, lososi

means - prostředek, prostředky

 

e) podstatná jména jsou pouze v množném čísle

clothes - šaty, oblečení

manners - chování

contents - obsah

customs - celnice

wages - mzda

goods - zboží

 

f) podstatná jména jsou pouze v jednotném čísle

advice - rada, rady

news - zpráva, zprávy

evidence - důkaz, důkazy

progress - pokrok, pokroky

success - úspěch, úspěchy

 

g) kolektivní podstatná jména

army - armáda

audience - obecenstvo

govermment - vláda

police  - policie

crew - posádka

team - mužstvo