Osobní zájmena v angličtině

08.04.2014 14:14

Osobní zájména v angličtině mají stejné využití jako v češtině. Jedinou vyjímkou je to, že pokud má osobní zájméno ve větě vyjadřovat podmět, musí být ve větě uvedeno, což v češtině být nemusí. 

Například: 

V češtině můžeme říct: Oni šli do školy nebo Šli do školy. 

V angličtině musíme říct: They went to school.

Dalším rozdílem je, že v angličtině jsou zájména "ty" a "vy" vždy označována jako "you"

 

Přehled osobních zájmen v angličtině:

  Jednotné číslo       Množné číslo  
1. osoba I we my
2. osoba you ty you vy
3. osoba he on they oni
  she ona    
  it ono    

 

Více na Angličtina online