Dělat - do, work, make

23.09.2013 22:47

Dělej! - Hurry up!, Make it!

Nedělej to! - Don´t do it!

Co děláš? - What are you doing?

Co mám/budu dělat? - What shall I do?

Co s tím mám dělat? - What am I to do with it?

Nedá se nic dělat. - It can´t be helped. 

Co se dá dělat. - There you go.

Děláš chybu. - You are making a mistake.

Dělej, jak uznáš za vhodné. - Do as you think fit.

Jak se to dělá? - How is it done?

Dělám na tom. - I´m working on it.

Dělám, co můžu. - I´m doing my best,

Tady nemáš co dělat. - You have no business here.

Nedělej hluk. - Don´t make noise.

Děláš mi starosti. - I worry about you.

Nic si z toho nedělej. - Don´t worry (about it)

Děláš si srandu? -  Are you kidding?

Děláš mi ostudu. - You embarrass me.

Nedělej. (no tak) - Come on.

Dělá se mi z toho špatně. - It makes me sick.