Členy v angličtině

23.09.2013 16:48

V angličtině rozlišujeme dva druhy členů: určitý -the a -a nebo -an.

a) člen neurčitý

-A, -AN

 • používá se před počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle
 • člen A, AN má význam "nějaký"

Použití  neurčitého členu:

 • před souhláskou se užívá člen -A
 • Př: a boy (nějaký kluk), a book (nějaká kniha)
 • před samohláskou se užívá člen -AN
 • Př: an apple (nějaké jablko), an orange (nějaký pomeranč), an ugly boy (nějaký škaredý kluk)

 

b) člen určitý

-THE

 • používá se před podstatnými jmény v jednotném i množném čísle
 • člen THE má význam "ten"

Použití určitého členu:

 • před podstatným jménem, o kterém jsme již mluvili
 • před podstatným jménem, které je blíž určeno
 • před třetím stupněm přídavných jmen (the highest mountain - nejvyšší hora)
 • u osob a věcí, které jsou jedinečné (the Prime Minister - premiér)
 • u rodin (the Smith - Smithovi)
 • u národností (the English - Angličané)
 • Př: the boy (ten chlapec), the boys (ti chlapci), the dog (ten pes),